Cykla

KARLSBORG – GRANVIK – SVANHULT – UNDENÄS – FORSVIK – KARLSBORG

Karlsborg, Västra Götalands län

Kategori

  • Cykling

För dig som vill nöta några mil asfalt som träning under semestern har vi lagt

upp några fina och lagom utmanande turer. Dessa turer går huvudsakligen på

lågtrafikerade asfalterade vägar men det finns även sträckor med mycket trafik

där extra försiktighet bör vidtas. Längs vägen finns möjlighet till proviantering

och fika.

Karlsborg – Granvik – Svanhult – Undenäs – Forsvik – Karlsborg är en bra och

vacker träningsrunda på belagda vägar för landsvägscyklister. Sträckan mellan

Granvik och Svanhult bitvis lite dålig asfalt. Bra banprofil med lite utmanande

backar. Den inledande sträckan på väg 49 har tidvis tät trafik och begränsad

vägren. Övrig sträcka är lågtrafikerad. Vill man ha en något längre sträcka kan

man göra en avstickare till Tived/Sannerud där det finns café, mat, butik. Finns

även möjlighet till proviantering ICA Nära Undenäs eller en fika/lunch i Forsvik.

Startplatsen är givetvis valfri, men högervarv är att föredra.

Fakta

Terräng:

Landsväg

Start & målpunkt:

Startplatsen är valfri från Karlsborg , men

högervarv är att föredra.

Markering:

Denna stäcka följer ingen markering.

I närheten