Naturreservat & mer att göra

Undenäs

Karlsborg, Västra Götalands län

Kategori

  • Butik
  • Nav
  • Kyrka
  • Konst/kultur

UNDENÄSBYGDEN - PORTEN TILL TIVEDEN Välkomna till natursköna Undenäs! Här finner ni porten in till Tiveden med olika boendealternativ, en livsmedelsbutik och kultur.

Undenäs Kyrka På platsen har funnits en kyrka, kanske redan på 1100-talet. Då den gamla träkyrkan brunnit ner genom anlagd eld 1890 beslöt man att bygga en ny kyrka. Det blev en gotisk kyrka av nordisk typ, som invigdes 22 april 1894. Socknen var då fortfarande stor med många invånare. Kyrkan fick därför ursprungligen 1000 sittplatser och var därmed Skara stifts största landsortskyrka. Kyrkan har något av katedral över sig med rader av granitkolonner mellan skeppen, med gotiska valvbågar och höga fönster. Den kallas därför ibland ”Tivedens domkyrka”.

Strålestugan är en gammal spånklädd stuga med torvtak och blyinfattade fönster, som minner om forna tiders bebyggelse i trakten. Huset har fått sitt namn efter Frans Oskar Stråle, som var den siste som bodde i stugan

Sätra bruk, eller som det från början kallades Fredriksfors bruk, fick sina privilegier redan 1739. Då fick Jöns Koch lov att anlägga en stångjärnshammare med två härdar. År 1895 tillverkades det sista stångjärnet. Under ett halvsekel därefter förekom tillverkning av gran- och aspmassa i två träsliperier. Sågrörelse bedrevs till 1986. IDag bedrivs konferenser, restaurang och hotell på bruket.

Mellan åren 1137 och 1826 fanns vid Skaga en stavkyrka byggd av upprättstående kluvna furustockar (så kallade stavar). År 1960 uppfördes en rekonstruerad stavkyrka som påminde om den gamla. Denna förstördes helt genom en brand nyårshelgen år 2000. Kyrkan har därefter återuppbyggts. Klockstapeln, som inte drabbades av branden, har tre klockor. Den lilla klockan har ursprungligen tillhört Skaga äldsta kyrka. På kyrkplatsen finns en offerkälla. Det finns en rad sägner om den gamla offerkyrkan.

I närheten