Naturreservat & mer att göra

Stora Fjället, Naturreservat

Karlsborg, Västra Götalands län

Kategori

  • Naturreservat

Naturreservatet Stora Fjället är ett storslaget skogsområde väster om Granvik i Tivedens utkanter. Området består till stora delar av ”tjäderskog”, det vill säga gammal hällmarkstallskog med insprängda mossar och bäckdråg. I området finns också några vackra små sjöar samt ett intressant brandfält som resultat efter en skogbrand 2008.

Området är kuperat med storslagna vyer. Det finns flera fina stigar, till exempel Granviksleden som går genom den östra delen av naturreservatet. Den som orkar ta sig upp på några av bergknallarna i området blir inte besviken på utsikten. Åt öster kan man se Vätterns vatten och vid horisonten skymta Östergötland.

Bäver och brandlöpare

Bli inte förvånad om en tjäder brakar iväg på vingarna när du vandrar genom området. Vid den inventeringen som gjordes efter branden 2008 påträffades till exempel skalbaggarna brandlöpare, blå praktbagge och Ipidia binotata (saknar svenskt namn) som alla gillar brandfält. Tretåig hackspett har också hittat hit. Runt flera av sjöarna i området har bävern avverkat och därmed satt sina tydliga spår.

Levande ved

En hel del död ved finns i området, och mer kommer att utvecklas efterhand, eftersom skogen får utvecklas fritt. Men vi kanske ska säga ”levande ved” eftersom den snabbt blir full av annat liv i form av svampar, insekter, mossor och lavar.

Hälsningar från förr

För den som är kulturhistoriskt intresserad finns det även några gamla torpställen i området där nu bara ruinerna finns kvar. Där kan man stanna till och fundera kring vilket slit det måste ha varit för att överleva här för hundra år sedan.

I närheten