Vandra

Kungens växtrunda, Granviks naturreservat

2.5 km

Nu har du chansen att öva upp dina botaniska kunskaper.

I Granviks naturreservat finns Kungens Växtrunda där

du kan lära dig om allehanda växter, både nyttiga och

farliga.

Vissa skulle nog kalla Kungens Växtrunda för en lite annorlunda

led. Anledningen till att leden har kunglig glans beror på att

Livregementets Husarer, K3, skänkte den som gåva till kung Carl

XVI Gustav på 90-talet. Längs leden finns en rik flora av spännande

växter och informationstavlor som berättar om dess egenskaper.

Än idag används leden av Försvarsmaktens Överlevnadsskola.

Ledens västra del passerar genom en vacker gammal engelsk

park från 1800-talets bruksepok. Här växer björk, bok och lärk

samt en hel del utländska löv- och barrträd. Den östra delen, som

gränsar mot Vättern, är karakteristiskt kuperad i vikar, uddar och

hällmarkstallskog. Längst ut på Lilla Granviksudden finns en fin

rastplats med eldstad och vackra vyer mot vattnet.

Leden startar i anslutning till Besökscentrum i Granvik. Vanligast är

att promenera den medsols i riktning mot dammen, som en gång i

tiden anlades som fågeldamm i den engelska parken.

Längs vägen