Vandra

Byrundan Granvik

2.0 km

Förr i tiden var Granvik ett livligt brukssamhälle med dammar, sågverk, tegelbruk och masugn. Troligen fick sågverket leverera virket till Gustav Vasas slottsbygge på andra sidan Vättern.

Byrundan visar dig hur samhället såg ut under industriepokens glansdagar. Byrundan är en kort och lättvandrad rundslinga i Granviks samhälle. Leden följer gul markering och numrerade informationstavlor visar dig var du befinner dig. Glöm inte kartan för denna led snirklar sig genom samhällets alla hörn. Du kan ansluta till leden var du vill men första informationsskylten ”Engelska Parken” finns strax öster om Granviks Besökscentrum.

Idag är Granvik en livlig sommarort med stort fokus på friluftsliv och turism. I området finns flera naturreservat, vandringsleder, skärgård och badplatser. För länge sedan var Granvik en helt annan plats. Redan på 1500-talet lade Gustav Vasa beslag på Granviks såg i samband med att kyrkans egendomar tillföll kronan. Hamnen i Granvik blev en stor utskeppningshamn för Tivedens väldiga timmerskogar. På 1600-talet anlades en masugn där malm från Bergslagen och Taberg användes tillsammans med träkol från traktens skogar. Både sågverket och masugnen är sedan länge rivna men flera byggnader från Granviks industriepok finns kvar, däribland Jägmästarbostaden, arbetarbostäder och skola.

Strax norr om Granviks Herrgård, i det gamla sädesmagasinet från 1700-talet, ligger idag Granviks museum som drivs av Granviks byalag. Här finns mängder med spännande och intressanta föremål som beskriver Granviks historia och utveckling. Varför inte avsluta Byrundan med ett besök i det gamla magasinet? Spännande skogs- och industrihistoria som varmt rekommenderas.

Längs vägen