Naturreservat & mer att göra

Håketjärnarna, Naturreservat

Karlsborg, Västra Götalands län

Kategori

  • Naturreservat

Håketjärnarna är ett Tiveden i miniatyr. Ett skogrikt och kraftigt kuperat sprickdalslandskap. Högsta punkten ligger 75 meter högre än Vättern, som du kan glimta mellan trädstammarna i öster.

Det här är tjädermarker. Ett möte med tjädern går dig inte obemärkt förbi. Det brakar till rejält när den svarta och fem kilo tunga tuppen flyger upp. Vid Håketjärnarna finns allt som en tjäder behöver i matväg. Det betyder insekter, tuvull och blåbärsris om somrarna. Och tallbarr om vintrarna.

En doft av skvattram

Om sommarnätterna hörs ett märkligt dovt surrande från tallskogen. Det är nattskärran. En mytomspunnen fågel som få stiftat bekantskap med. Även älgen trivs i området. Det mäktiga djuret har sina stigar i både längs- och tvärsprickor. I nordöst ligger de två skvattramsdoftande tjärnar som gett reservatet sitt namn. I väster finns den lättrampade Västra Vätterleden.

Får utvecklas fritt

Barrskogen i reservatet är härligt flerskiktad med träd i allehanda åldrar. Du hittar tall på höjderna och gran i dalgångarna. Här finns även en hel del lärkträd, som faktiskt ser döda ut på vintern. Lärkarna fäller nämligen sina barr.

Det har inte avverkats någon skog i området i nära tid. Reservatsskyddet betyder att träden kommer att få sköta sig bäst de gitter och behagar. Med tiden kommer området att bli urskogsliknande, med mängder av döda och gamla träd.

I närheten