Naturreservat & mer att göra

24. Gölabäcksåsen

Laxå, Örebro län

Kategori

  • Att göra
  • Naturvärde

Från parkeringen, gå västerut i spåren av senaste avverkningen. På första höjden finns en svag stig åt höger, den tar dig upp på åsen som du sedan följer. Åsen bryts av ett våtstråk, som du tar dig över via en liten bro. Bron är i skrivande stund i dåligt skick, så var försiktig!

Efter att svackan passerats tar du dig åter upp på en tydlig och mäktig ås, med utsikt mot våtmarker åt båda håll. Du omges av gammal tallskog, med en naturlig sammansättning av arter och ålder. Döda träd har fått finnas kvar och många kräsna arter har haft tid att etablera sig. Här finns bland annat arterna tallticka, knärot, långflikmossa, gammelgranlav, grynig blåslav och dropptaggsvamp, vilka alla signalerar att skogen varit sluten under lång tid och kan ha höga naturvärden. Vissa av arterna kallas därför för signalarter.

När du går längs åsens krön kan skogen verka till synes orörd. Här finns dock spår från det förflutna, både efter bränder och mänsklig aktivitet. Så kallade bleckmarkeringar, eller bläckor, syns här och var på träden. Kanske markerade de en gång i tiden en gräns? I några av dem syns fortfarande ägarstämpelns ”B” tydligt. På gamla stubbar syns spår efter skogsbränder, bland annat genom lavarna som växer på dem. Lavar som vedskivlav och kolflarnlav skvallrar om att stubbarna blivit svedda av elden, i vars kol dessa finner sin livsmiljö.

Tjädern lämnar sina spår i området, och i sanden under rotvältor kan du hitta dess myllgropar. Gropen kan vara otydlig, men finns det dun eller spillning intill har du hittat tjäderns plats!

Längs med åsens sydvästra sida flyter Gölabäcken fram. Den omges av våtmarker, till stor del skvattramstallskog men i söder mer av öppen mossmark. Här kan den iögonfallande komossan hittas med lite tur. Dess päronformade sporkapslar sitter på långa skaft, och den växer bara på spillning från växtätare i fuktiga miljöer. För att den ska leva vidare i området krävs dock att det finns ny spillning för dess sporer att sprida sig till. Kontrasterna i området, de höga naturvärdena och den vackra skogen med många spännande arter att upptäcka gör det väl värt ett besök, eller flera!

Rekommendationer

Vattentåliga skor och kläder, om våtmarken ska besökas. Bra skor. Lupp om intresse för lavar och mossor finns! Eventuellt extra karta, kompass och/eller GPS.

Tillgänglighet

Begränsad tillgänglighet, det finns inga markerade leder och du tar dig fram på stigar och genom terräng. Det är lite svårhittat första gången.

I närheten