Naturreservat & mer att göra

18. Gamla järnvägen

Laxå, Örebro län

Kategori

  • Att göra
  • Naturvärde

Mellan 1884 och 1990 gick godståg mellan Laxå och industrierna i Röfors. Efter att tågtransporterna upphört togs rälsen bort 1993. Sedan dess har banvallen utnyttjats som promenad- och cykelväg mellan orterna. På vägen passeras såväl hästhagar som skog av olika slag samt en våtmark, där Laxån är dämd i höjd med den plats som kallas Fördärvet. Spanar du mot våtmarkerna kan du få syn på både sångsvanar och susande trollsländor.

Längs järnvägen växer gott om smultron och pyrola, och överraskande nog också en mängd kalkkrävande orkidéer. Håller du utkik kan du se nattviol och skogsknipprot i vägkanten. Vid våtmarken kan enstaka exemplar av purpurknipprot dyka upp, och har du tur kanske du får se den. Samtliga orkidéer i Sverige är fridlysta och får inte plockas. Knipprötter hör dessutom till våra mer sällsynta orkidéer och bör visas stor hänsyn och respekt.

Banvallen följs enkelt hela vägen mellan Laxå och Röfors, men cirka 1 km söder om Laxå korsas den av en grusväg, som kan följas västerut till Byggemarkens spår eller österut till väg 205. I stället för att vända när Röfors nås, kan du följa elljusspåret som löper något väster om banvallen tillbaka.

Tillgänglighet

Bred väg. Rullvänlig med påputtare.

Rekommendationer

Skor att gå bekvämt med en längre sträcka.

I närheten