Naturreservat & mer att göra

19. Byggemarken

Laxå, Örebro län

Kategori

  • Att göra
  • Naturvärde

Det välkända friluftsområdet är ca 5-6 km2 stort, och genomkorsas av stigar och leder. Här finns slingor som är mellan 1,5 km till 10 km långa, markerade med olika färger. På vintern spåras de upp för skidåkning. Terrängen varierar, med både höjder och mindre sänkor. Åt alla väderstreck avgränsas området av vägar, så att gå rejält vilse är knappast möjligt. Här finns möjligheten att röra sig långa sträckor i skog och mark, i ett stort men begränsat område nära bebyggelse. Detta gör området intressant, och de välskötta spåren gör det lättillgängligt. Sammantaget är området besöksvärt och värdefullt även om skogen i sig mestadels är alldaglig.

Skogen utgörs främst av produktionsskog i olika stadier, och i dess äldre partier trivs blåbär och lingon. Beger du dig bort från stigarna kan du hitta kantareller och andra svampar om du har tur. I de äldre skogspartierna trivs också olika skogssmåfåglar som nötväcka, kungsfågel, domherre och trädkrypare. Det finns en liten nyckelbiotop i nordöstra delen med lövskog. Spana efter fler av skogens fåglar, men var uppmärksam på cyklister!

Tillgänglighet

Här finns breda, väl underhållna leder. Underlaget kan variera i gruskvalitet, och ibland vara mjukt där bark lagts ut.

Rekommendationer

Skor du kan gå eller springa långt i.

I närheten