Naturreservat & mer att göra

28. Fyrnäset

Laxå, Örebro län

Kategori

  • Att göra
  • Naturvärde

Längs uddens västra sida löper en stig genom den gamla tallskogen. Här, längs Östra Laxsjöns strand, har tallarna växt sig grova och längst ut på udden kan du hitta den kräsna talltickan. Den växer bara på riktigt gamla tallar, helst mer än 150 år gamla! Talltickan visar därmed att skogen den finns i kan vara gammal och värdefull. Vissa träd har fått delar av sina rotsystem renspolade, och de knotiga rötterna kan beundras. När tallar tillåts bli gamla och grova hänger dess grenar med tiden ned sig och kronans topp plana ut sig. Sådana grova tallar med starka grenar och platt krona utgör grunden för bl.a. fiskgjusens och havsörnens bon!

På udden strosar du i en mjukt kuperad terräng. Mellan tallarna täcks marken av lingon- och blåbärsris. Skogen, vattnets skvalpande mot strandbrinken och den karaktäristiska doften av barrskogssjö fångar mycket av det som är typiskt för Laxås natur. När du strövar på udden och längs dess stränder är det lätt att börja undra vilka former i landskapet som skapats för mänsklig hand och vilka som åstadkommits av naturen självt.

Strandens stenar byts här och var ut mot sand, som bjuder in till bad. Flera små sandstränder finns längs uddens västra strand. Längst ut på uddens spets finns en enkel eldplats och ett par enkla bänkar.

Rekommendationer

Bra promenadskor, badkläder.

Tillgänglighet

Området är lättillgängligt, med lätt terräng och tydliga (dock omärkta och smala) stigar.

I närheten