Naturreservat & mer att göra

23. Bentaboda mossar

Laxå, Örebro län

Kategori

  • Att göra
  • Naturvärde

Leden tar dig till ett stort myrkomplex, med skogs- och mosspartier och några få gölar. Tall breder ut sig över hela området. De varierar mellan att vara få och låga i de blöta partierna, till stora och imponerande där det är torrt. Skogen häromkring är på flera håll över hundra år gammal. En lång tids orördhet har gynnat rödlistade arter, som garnlav, gränsticka, motaggsvamp och orange taggsvamp.

Ute på mossen är det tyst och vildmarkskänslan är påtaglig, långt ifrån vägar och avskilt från bebyggelse. Det enda som hörs är fågelkvitter och trädens sus. Mossen är bärrik och då och då fylls luften av doften från mängder av blåbär och hjortron.

Att ta sig till och runt i området är ett äventyr. Platsen är svårtillgänglig och promenaden kan vara krävande, men samtidigt är just otillgängligheten en del av charmen med området. Det väcker förundran att tänka på de människor som för några generationer sedan regelbundet färdades här, på vintervägen mellan Snavlunda och Östra Laxsjön.

Rekommendationer

Stövlar då du kan behöva gå igenom blöta partier.

Tillgänglighet

Tillgängligt för de äventyrliga och naturvana.

I närheten