Naturreservat & mer att göra

21. Lekaråsen

Laxå, Örebro län

Kategori

  • Att göra
  • Naturvärde

Den här delen av Laxås skogar är varierande med åsryggar och myrmarker om vartannat. I området går det att följa stigar eller vägar i olika egenkomponerade rundslingor, eller följa åsryggarnas krön för att ta sig fram i stiglös terräng.

Norrifrån nås själva Lekaråsen bäst från sandtaget. Följ då stigen åt sydväst från vägrundeln i sandtaget. Ett slag följer stigen parallellt mellan åsen och myrmarken intill, för att sedan leda upp på åskrönet. Här går det lätt att följa åsen söderut genom barrskogen, trots att stigen efter en stund försvinner. Det är fängslande att tänka sig in i hur våra förfäder rörde sig i stiglös skog, förbi fallna träd och andra hinder, med hjälp av landmärken som denna tydliga ås.

Sydöst om åsen låg tidigare torpet Fallet, och här syns lämningar efter bebyggelsen. Från Fallet finns stigar åt flera håll, och beger du dig norr- eller österut leder de snart genom trolsk natur med gamla granar, mossbeklädda höjder och flyttblock. Via stigar kan du ta dig förbi Isberga och vidare ut på en väg som tar dig till ett litet, bevarat lövskogsområde vid Brostugan, strax öster om skjutbanorna.

Lövskogen är ett oväntat inslag i naturen, som i övrigt är moss- och barrskogsdominerad. Området var tidigare ett domänreservat, och har kunnat utvecklas till naturskog. Terrängen är blockig, och ger du dig in i skogen får du ta dig fram utan stigar. Här har naturen fått fritt spelrum, och att kliva in och uppleva skogens rum inifrån är hänförande. Buskskiktet ger skogen flera nivåer som tillsammans med mattan av örter gör skogen lummig och komplex. Överallt finns något nytt att upptäcka, ingen plats är den andra riktigt lik.

Rekommendationer

GPS och sällskap kan kännas tryggt om du vill vandra i stiglös terräng.

Tillgänglighet

Området är så stort och variabelt, att ett besök går att lägga på olika nivåer. Skog och myrmark kan avnjutas från grusvägarna, stigar kan följas för dem vars fysik tillåter, och den mer äventyrliga kan ge sig ut på egna upptäcktsfärder i terrängen.

I närheten