Naturreservat & mer att göra

Fagertärn, Naturreservat

Askersund, Örebro län

Kategori

  • Naturreservat

Naturreservatet Fagertärn är kanske länets mest välbesökta naturreservat. Varje år kommer tusentals turister och länsbor till Fagertärn för att njuta av de röda näckrosorna, som är så välkända att de knappast behöver någon närmare presentation.

Populär raritet

Näckrosorna upptäcktes av den botanikkunnige Bernhard Agaton Kjellmark vid ett besök i Aspa 1856. Han spred sin upptäckt i vetenskapliga kretsar. Ryktet om de ovanliga näckrosorna spred sig snabbt, och resultatet blev hänsynslös plundring. Redan 1905 fridlystes samtliga näckrosor av landshövdingen i Örebro.

Mutation

Den röda färgen har uppkommit genom en mutation, det vill säga en slumpartad förändring av arvsanlagen. Blommorna finns i olika färgnyanser från ljust rosa till mörkrött. Röda näckrosor finns också i flera andra sjöar i Tiveden. I några fall är de resultat av utplantering under 1800-talet. Även där är blommorna fridlysta.

Minskat i antal

Efter år 1980 har antalet näckrosor minskat i Fagertärn. Vissa undersökningar har utförts för att försöka ta reda på orsakerna och se om det är möjligt att förstärka beståndet med utplantering. Näckrosorna är fortfarande färre än tidigare och någon entydig orsak till minskningen har inte kunnat läggas fast.

När och var du kan se näckrosorna

De röda näckrosorna i Fagertärn blommar från midsommar till andra hälften av augusti. Från parkeringen går en 2,5 kilometer lång markerad stig runt sjön. Glöm inte att ta med kikare – näckrosorna växer en bra bit ut från stranden.

Tillgänglighet i reservatet

Vid Fagertärn finns en stor, plan parkering med ett tillgänglighetsanpassat, rymligt torrdass (öppet året runt) och informationsskyltar. Från parkeringen leder en hårdgjord stig med ledstråk längs vattnets östra sida, 500 m. Längs ledstråket finns fyra rastplatser med tillgängliga rastbord (utstickande bordsskiva och ryggstöd på ena sidan samt fritt från benlyft) samt flera sittbänkar längs stigen. Varje anpassat rastbord rymmer 2 personer med rullstol vid varje gavel samt ytterligare 4-6 personer på långsidornas bänkar. Terrängen längs hårdgjorda stigen är plan medan stigarna i skogen öster om sjön är mycket kuperad och bitvis täckta med stenar och rötter. Vid parkeringen finns en kiosk som är öppen under sommartid. Kioskluckan kan vara lite svår att komma till med rullstol på grund av brant gång.

I närheten