Naturreservat & mer att göra

45. Läppapuss

Laxå, Örebro län

Kategori

  • Att göra
  • Naturvärde

Från grusvägen kan man se den lilla mosstärnen med det romantiska namnet Läppapuss. Öster om tärnen finns ett parti med mäktiga block. En stig med blåa snitslar leder förbi blocken och upp på Läppapussberget. Plocka med dig blåbär längs stigen och slå dig ner bland laven och njut av utsikten. Undersök de stora blocken och grottorna som de bildat. Tallar klär stenpartierna tillsammans med ren- och fönsterlav, medan ljung och blåbärsris tar plats där tillräckligt med jord finns.

Fortsätter du på grusvägen finns det flera stora block på vänstersidan. Efter ungefär 1 km kommer du kunna se en grotta till höger som bildats av sprickor i berget och väldiga stenblock. I gamla tider var vargen ett stort problem och man drev in vargen i sådana ”vargklämmor”. Att utforska grottsystemet görs på egen risk, kanske är det säkrast att bara spana in genom de olika öppningarna.

Tillgänglighet

Leden är markerad, men terrängen är bitvis brant.

I närheten