Naturreservat & mer att göra

37. Slottbols småsjöar

Laxå, Örebro län

Kategori

  • Att göra
  • Naturvärde

Kring de två små sjöarna, västra och östra Småsjön, befinner du dig i mysig gles tallskog med marken täckt av ljung, blåbär och odon. Tallarna är låga och har många olika former, skruvade, delade, sneda och vinda. Intill sjöarna finns blötare partier, med vitmossa som pryds av både hjortron och tranbär som tittar fram. Här finns inga stigar, utan djurstigar och gamla körspår får utnyttjas för att ta sig fram i terrängen.

I ena sjön kan det hända att en familj knipor kan häcka, om du har tur. Kungsfågel har noterats i området. Sjöarna och omgivande moss- och kärrmark är också lämpliga miljöer för till exempel trana och smålom. De ensliga sjöarnas invånare är inte vana vid störningar, och tar du dig ut hit så är det viktigt att ta stor hänsyn till såväl häckande fåglar som vedlevande insekter.

Rekommendationer

Bra skor, myggmedel. Extra karta och kompass/GPS kan vara tryggt att ha.

Tillgänglighet

Svårtillgängligt område som kräver viss skogsvana.

I närheten