Naturreservat & mer att göra

32. Finneskog

Laxå, Örebro län

Kategori

  • Att göra
  • Naturvärde

I området finns stigar och elljusspår, vilket gör området mycket lättillgängligt. Trots att mycket av spåren leder genom brukad skog utan högre naturvärden, finns det några guldklimpar. I nordväst finns en granskog med inslag av lövträd, med lummig känsla. Här trivs många småfåglar som bofink och nötväcka. I tätortsnära områden som detta är småfåglar ofta mer vana vid människor, vilket gör det något enklare att få se dem på närmare håll än annars. Kring granskogen tar en äldre tallskog vid, här är träden runt 160 år gamla! Bland de gamla tallarna täcks marken av olika mossor, och blåbärsriset trivs bra. Genom skogen slingrar sig en liten bäck, som gynnar dess invånare och skänker ro åt den som tar sig tid att stanna och beakta den.

Tillgänglighet

Elljusspår med bred stig. Vindskydd med grillplats.

I närheten