Naturreservat & mer att göra

31. Sandviken

Laxå, Örebro län

Kategori

  • Att göra
  • Naturvärde

Vägen leder ut till en skyddad vik, med en lång sandstrand åt båda hållen. På stranden möts du av gamla björkar, och här och var sträcker sig vassruggar ut i det klarblå vattnet. Strandbrinken, som skiljer sandstranden och lövsumpskogen åt, är hög och blottar renspolade rotsystem. Längs med skogsbrynet finns gamla grova aspar, varav några pryds av asptickor.

Om stranden följs österut nås ett skogsparti med äldre tallar. Här växer rikligt med dropptaggsvamp. Dropptaggsvampen ser först inte mycket ut för världen, men om du klämmer försiktigt på dess hatt pressas vätska ut på dess ovansida och bildar de droppar som gett svampen sitt namn. Där dropptaggsvamp växer kan du vara säker på att det funnits skog omkring den länge. Den räknas därför som signalart, en art som bara trivs i särskilda skogsmiljöer som oftast måste vara gamla.

De mindre sandvikarna längst i nordöst skiljs från varandra av steniga partier, bevuxna med gamla, knotiga tallar, som bildar annorlunda och fascinerande former.

Rekommendationer

Badkläder. Promenadskor om mer av strand och skog ska utforskas.

Tillgänglighet

Vägen ner till stranden kan inte garanteras vara i bra skick för rullstol eller barnvagn. Sandstranden är flack, men för att ta sig vidare in i skogspartierna används smalare skogsstigar.

I närheten