Vandra

Tivedstorp - Stenkällegården, Bergslagsleden, etapp 17

12.0 km

Delar av etappen går genom Tivedens nationalpark. Här får du uppleva en av Sydsveriges vildaste skogar: Tivedens orörda trolska skog med hällar täckta av lavmattor. Sommartid blommar den röda sällsynta näckrosen i nationalparken. Du får inte missa att gå upp på Trollkyrkoberget, som förr användes som samlingsplats för frikyrkorörelsers hemliga möten. Stenkällegården är Bergslagsledens sydligaste punkt. Etappens rastplats med vindskydd, eldstad och toalett finns vid Kölnavattnet, 3,5 kilometer söder om Tivedstorp.

TIVEDSTORP

Tivedstorp var förr en av de många typiska jordbruksbyar som finns inne i Tiveden. Byn var ursprungligen en finnby med anor från 1600-talet, då svedjefinnarna först bröt mark här. De små åkerlappar som ligger i frostfria lägen högt uppe på sluttningarna är typiska för finnbebyggelsen. På 1950-talet tog dåvarande Skarabiskopen Sven Danell, initiativ till att rädda byn med de små timmerstugorna. Från Tivedstorp går leden söderut genom byn. Första biten går på gamla vägar, där tivedsborna färdats under många år. Efter en kort stund tar odlingslandskapet slut och istället tar skogen vid.

Efter ungefär 1 km börjar du närma dig det som brukar kallas det riktiga Tiveden eller Görtiven. Här syns berghällar, knotiga tallar som växer mellan små mosspartier och stenblock som ligger utslängda i landskapet, vilka är ett resultat av inlandsisens omformande av landskapet. Områdets många kala berg är även de ett resultat av inlandsisen, som rensat alla högre partier från lösa jordlager.

KÖLNAVATTNET

Etappens rastplats med vindskydd, eldstad och toalett finns vid Kölnavattnet, 3,5 kilometer söder om Tivedstorp. En väldigt fin rastplats som är välbesökt men rymmer ganska många besökare.

EN AV SYDSVERIGES VILDASTE SKOGAR

Sedan kommer leden fram till Tivedens nationalpark, som varit skyddad sedan år 1983. Nationalparken hör till en av Sydsveriges vildaste skogar och till vänster skymtar en vacker liten skogstjärn full med näckrosor. Parken ligger i den mest otillgängliga delen av skogen som kallas Trolltiven. Området är kuperat, bergigt och blockigt, men det är inte så orört som man kan tro vid första anblicken. Här har förekommit svedjebruk, kolning och avverkning. Dock har det aldrig bott människor här. Leden går genom nationalparken under flera kilometer.

TROLLKYRKAN I TIVEDENS NATIONALPARK

En kilometer söder om Andsjön finns en återvändsled från leden på cirka 500 meter upp till Trollkyrkoberget. Trollkyrkan är en av parkens största sevärdheter med fin utsikt. Trollkyrkoberget har använts som samlingsplats för en av de tidigare frikyrkorörelserna på 1800-talet. Rörelsen var bannlyst av Svenska Kyrkan.

Den som nöjer sig med att bara följa ledens huvudsträckning upplever mest av detta område på sträckningen söder om återvändsleden till Trollkyrkan. Typiska inslag är de lavaklädda hällmarkerna med gles tallskog, frodiga sänkor med granskog och de små myrmarkerna med tallmossar.

I nationalparken finns 25 km vandringsled som passerar de vackra skogssjöarna, jätteblocken vid Stenkälla, samt den fina badplatsen Vitsand. Vid Östgötaviken i Stora Trehörningen finns sommartid en bemannad informationscentral.

Söder om Andsjön följer leden en gammal hästbasväg, som använts för transport av virke och träkol. Där basvägen går över torvmark är den lagd med rundvirke till en så kallad kavelbro, vilka gjordes för att få bärkraftiga basvägar både vinter och sommar. Kavelbron visar vilken stor betydelse hästtransporter hade i skogsbyarna förr i tiden.

När leden lämnar nationalparken blir landskapet mjukare och plattare. Vandringen fram till etappmålet går omväxlande på små skogsvägar och mindre stigar genom en varierad blandskog. En dryg kilometer norr om etappmålet vid Stenkällegården finns en återvändsled på 100 meter, vilken leder upp till ett utsiktsberg. Härifrån har du en vid utsikt mot söder och öster över den del av Tiveden som ligger närmast Vättern. Längst bort syns Vättern och vid klart väder kan du se ända till Östergötland.

STENKÄLLEGÅRDEN

Nu har du kommit så långt söderut som Bergslagsleden sträcker sig. Här finns Stenkällegården, en turistanläggning som är öppen under både sommar och vinter. Sommartid är butik och reception öppen dagligen. Här finns campingplats, stugor och lägenheter med självhushåll. Du kan fortsätta din vandring söderut på Västra Vätterleden som tar dig till Karlsborg.

Fakta

Färskvatten:

I Tivedstorp finns flera kranar med dricksvatten att välja på. Det är skyltat. Öppna under säsong. Stenkällegården erbjuder dricksvatten utanför servicehuset eller i receptionen. Kranarna på baksidan av servicehuset kan innehålla sjövatten.

Transport:

Du kan beställa Närtrafik till Tivedstorp.

https://www.lanstrafiken.se/reseplanering/flextrafik-och-nartrafik/nartrafik-i-orebro-lan/

Kommunikationer

Tivedstorp saknar kommunikation, men Stenkällegården går att nå via riksväg 49. Från riksvägen har du cirka 2 km till Stenkällegården. www.lanstrafiken.sewww.skovdebuss.se

Underlag

Skogsväg och skogsstig.

Längs vägen