Vandra

Blanksjöslingan

7.0 km

LEDEN ÄR MARKERAD MED ROSA FÄRG.

Blanksjöslingan går mestadels på grusväg och skogsväg och ett parti går på stig genom otroligt fin gammal skog. Om man är äventyrlig så kan man ta några kliv av leden och hitta sig en riktigt fin utsiktsplats och titta ut över det skogsbeklädda landskapet.

En bra startpunkt för slingan är Entré Ösjönäs inne i Tivedens nationalpark. Följ grusvägen söderut längs sjön Lilla Trehörningen tills ni ser de rosa markeringarna. Längs med leden finns det fina rastplatser och terrängen lämpar sig bra även barn, dock inte de allra minsta. Det kan hända att man möter människor till häst längs med leden.

Boende finns i närheten på Ösjönäs gård.

Parkering

Parkering finns vid Entré Ösjönäs.

Underlag

Grusväg, skogsväg, stig

Vegetation

Barrskog med inslag av lövträd. Bitvis gammal skog.

Längs vägen