Vandra

Rundslinga Tiveden

12.0 km

Ta en dagstur i det mytomspunna Tiveden på en lite längre rundslinga. Upplev Tivedens trolska natur och se om du ser några huldror, tomtar eller kanske näcken? Om du är smidig kan du krypa in i Tivedens största grotta Vargaklämman Du kan också se den välbevarade rullstensåsen Getaryggen. Vid Bosjön, i sydöstra viken, finns vår rastplats med vindskydd, dass och eldstad.

TROLSKA TIVEDEN

Det vilda skogsområdet Tiveden är gränslandet mellan Svealand och Götaland, ett kuperat landskap med höga berg, djupa klippskrevor, små sjöar och massor av klippblock. Området har alltid både lockat och skrämt människor med sin trolska natur. Många är de som vittnat om att de sett tomtar, vättar, huldror och näcken. Vid Bosjön går leden på en mindre rullstensås som kallas Getaryggen. I motsats till lägre liggande åsar är denna avlagrad ovanför havsytan och har därför inte utsatts för vågornas nedbrytande krafter. Getaryggen är skyddad som naturreservat sedan 1957.

GROTTAN VARGAKLÄMMAN

Vargaklämman är Tivedens största grotta. Här finns ett system av grottor som bildats av flyttblock och sprickor i berget. Om du törs och är smidig kan du krypa ner i grottan och se om du kan finna ett grottrum som är svårt att hitta.

I gamla tider var vargen ett stort problem för befolkningen i Tiveden. Det sägs att man drev in vargar i grottan där stora nät var uppspända så man kunde fånga in och avliva dem.

Längre fram på leden kan du se resterna av det gamla Tivedstorpet Ekemobygget, byggt någon gång runt 1700. Ladorna kring torpet är fallfärdiga. Stenrösen är övervuxna med mossa detta vittnar om torparens möda att få de steniga markerna odlingsbara. Här växer liljekonvaljer och den fridlysta busken Tibast, som blommar med rosa blommor på våren.

Fakta

Tid: 4 h

Aktiviteter: Bada

Längs vägen