Naturreservat & mer att göra

48. Tivedstorp

Laxå, Örebro län

Kategori

  • Naturvärde
  • Att göra

Tivedstorp är en gammal finnby med anor från 1600-talet. Mitt i skogen i närheten av Tivedens nationalpark finns detta område med blommande betesmarker. Traska runt på grusvägarna och upptäck de gamla byggnaderna med mossklädda tak och gamla gärdsgårdar. Torpmiljön erbjuder en artrik flora med bland annat svinrot, rödfibbla och åkervädd vilket i sin tur gynnar flera insekter och fjärilar som ängssmygare och sexfläckig bastardsvärmare som båda kan ses flyga runt i området.

Förbi området löper Bergslagsleden. Här tar också Kyrkstigen sin början, vilket gör Tivedstorp till en bra start- eller rastpunkt vid vandringar.

Inom området finns såväl privata tomter som anläggningar tillhörande vandrarhemmet, och ibland är det svårt att avgöra vad som är vad i den charmiga bystrukturen. Gå inte in till byggnader och trädgårdar, om de inte uppenbart tillhör besöksanläggningen. Byggnader och trädgårdar bidrar till områdets charm och egenhet, men måste också respekteras vid besök så att inga medvetna eller omedvetna intrång görs.

Tillgänglighet

Området upplevs från grusvägar, där du kan ta dig fram till fots eller på hjul. I anslutning till området finns vandrarhem och café.

I närheten