Naturreservat & mer att göra

47. Tarmlångsdalen

Laxå, Örebro län

Kategori

  • Att göra
  • Naturvärde

Den långsmala sjön Tarmlången har fyllt upp en gammal sprickdal, en av de längsta och mest framträdande i Tiveden! Här har du som besökare spektakulär utsikt mot det branta urberget på andra sidan sjön. På berget och klipporna växer härdig tall, som klarar den bistra och näringsfattiga miljön.

Du tar dig lätt fram längs sjöns sydöstra strand och kan i söder kliva av från stigen och i stället följa den lilla bäcken söderut, fritt vandrande genom den gamla granskogen. Här är tyst, sånär som på bäckens porlande, trädens gnisslande och fågelkvitter. I den fuktiga skogen kring bäcken trivs signalarten långfliksmossa på döda träds murkna lågor. Spår av insektslarvers gnag och fåglars försök att hacka ut dem syns i de döda träd som tappat sin bark. Följer du bäcken når du snart Kyrkstigen, som går att följa till Sannerud eller Tivedstorp.

Då sjön hela tiden finns som riktmärke går det att utforska även den stiglösa skogen i dalen utan större risk att gå vilse. Dock är terrängen utmanande, med sluttningar, berg och branter beroende på var kring sjön du befinner dig. Sällskap rekommenderas för säkerhets skull!

Rekommendationer

Bra promenadskor, eventuellt myggmedel. Om stigarna ska lämnas rekommenderas sällskap, karta/kompass/GPS för säkerhets skull.

Tillgänglighet

Att följa stigen och bäcken är enkelt, med plan mark. Följs kyrkstigen mot Sannerud görs en kraftig stigning. Att lämna stigen och utforska terrängen kräver bättre fysik och lite naturvana.

I närheten