Cykla

Kyrkstigarna

Laxå, Örebro län

Kategori

  • Mountainbike

Här cyklar ni på delar av två kyrkstigar som använts för att ta sig till kyrkan i Sannerud från byarna Tivedstorp och Åboholm. Tivedens roligaste och mest teknisk runda som på vissa ställen är brant.

Ta det lugnt i backarna, stigen är smal och den delas med vandrare på kyrkstigarna.

Tivedstorp

Ni startar på Tivedstorp, en av Tivedens finnbyar. På 1600-talet kom finnar till ödemarkerna i Tiveden hitlockade av fri mark och 6 års skattefrihet för att befolka denna obebodda vildmark. De invandrande finnarna avverkade skog, svedjade och odlade Svedjeråg. Byn Tivedstorp växte och vid slutet av 1800-talet bodde här omkring 140 personer. Efter att byn avfolkades i början på 1900-talet blev det uppköpt av en frivillighetsorganisation som tog emot flyktingar och senare gjorde man om byn till vandrarhem och kafé som det är än idag.

Kyrkstigen Tivedstorp-Sannerud

Första biten cyklar ni på Bergslagsleden fram till den gamla smedjan på Tivedstorp, där viker Kyrkstigen av till höger ner mot Sannerud. Tivedens invånare behövde länge ta sig på stigar hela vägen ner till Undenäs kyrka men efter att kyrkan i Sannerud stod klar 1847 kunde de istället ta den väsentligt mycket kortare, men minst lika steniga stigen ner till Sannerud för att gå i kyrkan. Stigen är på sina håll brant och stenig men rolig och teknisk. Naturen längs med stigen är väldigt vacker med mossiga klippblock och gamla tallar. Vandringsleden går hela vägen ner till Sannerud men cykelleden svänger av på en grusväg en bit innan byn.

Kyrkstigen Sannerud-Åboholm

Efter att leden gått på grusväg en bit svänger den av in på nästa kyrkstig, den som gick från Tiveds kyrka upp till byn Åboholm. Här cyklar ni förbi det gamla torpstället Finnematstorp, ett gammalt boställe som man numera bara ser spår av kvar i naturen.

Senare går stigen genom Tarmlångsdalen, en av de längsta och mest framträdande sprickdalarna i Tiveden. Sprickdalarna bildades under urtida rörelser i jordskorpan. När urberget kom upp i dagen började vatten tränga sig ner i sprickorna, som vittrade och nöttes till breda klyftor.

Bastlandsängen

Då kyrkstigen korsar bilvägen mot Tivedstorp viker cykelleden av från stigen och går på asfaltsvägen en bit, sedan svänger ni av på grusväg som tar er nästan hela vägen fram till Bastlandsängen, ett av de gamla torpen som tillhört byn Tivedstorp. Här blir det stig igen och ni cyklar längs med gamla stenmurar och stenrösen i skogen på Bastlandsängens gamla odlingsmarker.

Efter en liten bit grusväg kommer den sista biten stig genom skogen och leden kommer ut ur skogen bredvid Tivedstorps kaffestuga.

I närheten