Naturreservat & mer att göra

29. Karamossen

Laxå, Örebro län

Kategori

  • Att göra
  • Naturvärde

Karamossen är stor och opåverkad, och dessutom varierande. Delar av den är mycket blöta medan andra är så pass torra att det med lätthet går att ta sig fram till fots. Ledningsgatan som tar dig ut på mossen är ett exempel. Via den kommer du hela vägen fram till kanten av den blöta, sydöstra delen och har fantastisk utsikt över mossen. Härifrån nås också Storön, en högre moränrygg som leder rakt norrut mitt i mossen. Tack vare ön kommer du mycket nära mossen åt alla håll. Skogen på ön har tidigare varit brukad, och utgörs idag av ung barrskog med inslag av björk. Även om en del död ved finns, så kommer den här skogen behöva många år på sig att utveckla större värden. Den mycket stora aspen mitt på ön är dock värd att lägga märke till!

Karamossen är en av kommunens viktigaste våtmarker, med ett rikt fågelliv. Under ett besök kan allt från gök till storlom upplevas, ljungpipare hörs vemodigt över mossen och piplärkor häckar i övergångszonen mellan mosse och fastmark. Att gå mellan de röda vitmosskuddarna på det mjuka underlaget av torv och mossa känns lite som att gå i bomull, eller på moln. Mossan bildar ett miniatyrlandskap i sig, småkulligt, prytt av sileshår, hjortron, tuvull och rosling medan tranbärsrevorna kryper fram tätt inpå mossan.

Mossen må vara opåverkad hydrologiskt sett, men att samhället är nära märks ändå tydligt. Det är på sitt vis lite vackert och hoppfullt att så värdefulla naturområden kan samsas så nära människans kraftledningar, bostäder och industrier.

Karamossen är en närliggande, men väl dold, pärla i kommunens skogar.

Rekommendationer

Stövlar, heltäckande kläder, myggmedel och kikare.

Tillgänglighet

Terrängen är mycket blöt kring mossen, vilket gör den svår att nå. I dagsläget finns inga informationsskyltar eller markerade stigar.

I närheten