Naturreservat & mer att göra

Skaga stavkyrka

Karlsborg, Västra Götalands län

Kategori

  • Att göra
  • Kyrka

Skaga stavkyrka är den tredje kyrkan på platsen. Den första, mycket sägen-omspunnen, var från 1100-talet. Den revs 1826.

Den andra kyrkan invigdes 1960 och på plats fanns också en klockstapel med återhämtade kyrkklockor. Vid nyåret 2000 brann kyrkan ned av våda, men beslut fattades snart om återuppbyggnad.

Den tredje kyrkan, byggd på gammalt hantverksmässigt sätt, invigdes midsommar 2001, försedd med vapenhus och nyritade kyrkbänkar. Altarhäll som användes är trappstenen från den förra kyrkan, det enda som gick att återanvända.

En björnfäll som kormatta, silverlöjan över predikostolen och en urholkad ekstock hör enligt tradition och sägen till kyrkan.

I närheten