Naturreservat & mer att göra

42. Gråmon - Grytsjön

Askersund, Örebro län

Kategori

  • Att göra
  • Naturvärde

Du tar dig fram längs Bergslagsleden och Munkastigen, genom både äldre och yngre barrskog. Terrängen varierar, med både blöta och sandiga partier. Efter cirka 200 m passerar du förbi Gråmon, där ett vindskydd finns. Det finns också källvatten att fylla på sin vattenflaska med (det är alltid säkrast att koka vattnet innan det ska drickas). Här finns en gammal husgrund, vars ruiner enligt sägnen utgör grunden till ett härbärge. Är sägnen sann så övernattade Ramundebodas munkar på denna plats under sina vandringar från Borasjön till Vättern under slutet av 1400- och början av 1500-talet.

I granskogen trivs hackspettar som gröngöling och större hackspett samt även nötskrika, gärdsmyg och korsnäbb. Det går att vandra leden längs sjön i nästan 2 km, men redan efter cirka 500 meter finns en skylt mot badplats som du kan följa ner till vattnet. Här omges du av tallar, klibbal och björk. Det finns en grillplats med bänkar. Glöm inte badkläder om du vill ta ett dopp i någon av de små badvikarna. Var försiktig om du ska ge dig ut på bryggan! Från den kan du spana efter Grytsjöns fåglar som storlom, fiskmås och hussvala.

Tillgänglighet

Bred väg, rullvänlig med påputtare.

Rekommendationer

Kikare, badkläder och ved kan behövas om ni ska grilla.

I närheten