Djurlivet

Rikt djurliv i mäktig natur

Tiveden är ett biologiskt gränsområde mellan nordliga och sydliga arter. Nedan finner du en beskrivning av vilka djur som lever i nationalparken.

Däggdjur

Stammarna av älg och rådjur är glesa. Räv, hare, grävling, mård och ekorre förekommer. Även bävern har hittat hit. Den ställer till med en del problem när den dämmer bäckar och diken intill vägarna genom nationalparken. Under senare år har varg förekommit och haft revir i nationalparken.

Skalbaggar

Bland skalbaggarna kan man hitta sällsynta arter som reliktbock, skrovlig flatbagge, hårig blombock, violettbandad knäppare och asppraktbagge. Mest spännande är faunan i äldre tallved och asp. Den stora långhorningen raggbock är utbredd i de södra delarna av nationalparken, och finns även på hyggen och hällmarker strax utanför parken.

Fåglar

Tjäder, pärluggla och andra fåglar som trivs i gammal skog finns här. Utpräglade tallskogsfåglar som tofsmes, rödstjärt och större korsnäbb är vanliga. Vildmarksfåglar som ger nationalparken dess prägel är trana, tjäder, järpe, storlom, nattskärra, duvhök, korp, dubbeltrast, rödstjärt och ett antal olika arter av hackspettar och ugglor.

Inspiration