Mer att göra

Höghöjdsbana

Örebro län, Laxå

Kategori

  • Aktivitetspark
  • Att göra

Banans höjd varierar mellan 1-12 meter och är en riktig utmaning. Våra instruktörer är alltid närvarande tillsammans med deltagarna. Vi använder dubbla selar för klättring och du är hela tiden säkrad.

I närheten