Naturreservat & mer att göra

Bölskullen, Naturvårdsområde

Karlsborg, Västra Götalands län

Kategori

  • Naturreservat
  • Naturvärde

Bölskullen, med sitt landskap format av inlandsisen höjer sig 26 meter över omgivande flacka områden. Den anses vara en så kallad randplatå, som har avsatts i den forna Baltiska Issjön.

I de lägre delarna av naturvårdsområdet finns andra deltaplan som byggdes upp när Baltiska Issjön tappades av. I de södra delarna av naturvårdsområdet finns plana deltaytor som bryts av med dödissänkor. Längre norrut finns mer oregelbundna former.

Tallskog och tallblandskog är vanligast i området. Intressanta inslag i vegetationen är gotlandsag, mosippa och rödblära.

Strax nordväst om tjärnen Tärnet finns den så kallade skorptallen, vars bark är extremt kraftigt utvecklad och söndersprucken.

I närheten