Naturreservat & mer att göra

50. Grönelid

Laxå, Örebro län

Kategori

  • Att göra
  • Naturvärde

Den typ av hävdade marker som finns i Grönelid var förr vanliga, insprängda i Tivedens skogslandskap. Idag finns inte mycket av denna miljö kvar, men här hålls ängar och betesmarker öppna, så som för 100 år sedan och i århundraden före dess. Platsen ger en fristad åt arter som är beroende av den äldre typen av jordbrukslandskap, och är därför skyddad som Natura 2000-område.

På de hävdade områdena kan du hitta ängsarter som kattfot, jungfrulin, smörbollar, orkidéer och slåttergubbe. Grönelid är också kommunens enda kända växtlokal för fältgentianan. Bland de öppna markerna finns stora ekar, fågelbär, hasselbuskar och enar samt småvatten med större vattensalamander.

Vill du gå in i hagarna för att titta närmare på floran, var då noga med att stänga grindarna. Här finns både får och nyfikna hästar. För dem som är ovana eller osäkra med hästar går det bra att knacka på hos gården och fråga om råd.

Det finns möjlighet att hyra stuga eller boka ridturer i vacker miljö längs Tivedens ridleder.

Rekommendationer

Flora och promenadskor.

Tillgänglighet

Genom området går en grusväg, där det går att ta sig fram både på hjul och till fots. För att uppleva artrikedomen på närmare håll behöver du gå i hagar och vara bekväm med betesdjur.

I närheten