Naturreservat & mer att göra

44. Bosjön

Laxå, Örebro län

Kategori

  • Att göra
  • Naturvärde

Det är svårt att ange någon start- och slutpunkt för besöket vid sjön. Kanske är den västra delen, med det smala näset som skiljer Bosjön och Kvarnsjön åt, den mest tilltalande startpunkten för en utflykt. Bäst parkeringsmöjlighet finns dock öster om sjön, där också Getaryggens naturreservat (43) finns. Längs Bergslagsleden finns vindskydd vid sjöns östra strand. Sjön i sig är mosaikartad, med flikig strandlinje, uddar och öar och kan utforskas med kanot. På land finns också mycket att upptäcka. Omgivningarna kring Bosjön är fantastiskt vackra, med torp- och gårdsmiljöer vars historier tar sin början hundratals år före vår tid. Ströva på vägar och stigar, kanske bjuder någon vik in till bad?

Området har länge varit varierat, med öppen mark växlat med skogsmark. Det gör att du här kan se kvardröjande ängs- och hagmarksflora, likväl som hackspettar som hör skogen till och storlom som glider lugnt över sjön. Spritt runt sjön finns lundmiljöer med ädellövträd, och kanske är det traktens gamla byggnader som får ett flertal arter av fladdermöss att trivas i området?

Förutom storlommen, som verkar vara en regelbunden besökare i sjön, har även fiskgjuse och trana setts här. I de olika skogstyperna kring sjön kan du hitta olika lummerarter, blåsippor och liljekonvalj, liksom kanske pärluggla och tjäder om du har tur.

Här kring Bosjön finns både kultur och natur att upptäcka. Varg och lo är skygga rovdjur, men båda förekommer i Tiveden. Har du alla sinnen öppna kanske du får syn på dem från kanoten!

På tiveden.se hittar du kanotuthyrare, om du inte har tillgång till en egen.

Rekommendationer

Kanot, eventuellt badkläder.

Tillgänglighet

Promenaden blir lite vad du gör den till. Kanske njuter du bara av en enkel promenad längs grusvägarna, eller ger dig in i skogar eller ut på sjön?

I närheten