Fiska

Örkaggen

Askersund, Örebro län

Kategori

  • Fiske

Örkaggen är en dold liten sjö med goda möjligheter till större gädda och abborre. Invid vägens som leder fram till sjön finns det fina platser att fiska från stranden. Man kan också lägga i mindre båtar från naturrampen.

Örkaggen är en sjö i Askersunds kommun i Närke och ingår i Motala ströms huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 2,36 kvadratkilometer och ligger 131,1 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Dohnaforsån.

Vid provfiske har abborre, gers och mört fångats i sjön.

I närheten