Mer att göra

Ramundeboda Kyrka

Örebro län, Laxå

Kategori

  • Kyrka

Ramundeboda Kyrka är en vacker träkyrka belägen i centrala Laxå, men som ursprungligen uppfördes vi Ramundeboda kloster 1886-88. 1899 flyttades kyrkan till sin nuvarande plats i Laxå. Initiativtagaren till bygget hette Anton von Boij, han var även den som bekostade hela bygget av kyrkan. Många finner Ramundeboda Kyrka mycket intressant, både på grund av dess yttre liksom dess inre utseende. Särskilt intressant är de vackra takmålningar som är från kyrkans äldsta tid. De är troligtvis utförda av någon av den kända konstnären David Kläcker Ehrenstrahls lärjungar. Altaruppsatsen är samtida med kyrkan. Man tror att den är tillverkad vid Burchard Prechts verkstad i Stockholm. Kyrkans Dopfunt anses av många som väldigt säregen, tillsammans med predikstolen tillhör dessa kyrkans ursprungliga inventarier. På höger sida av altaret finns en dopängel som skänktes 1758 av Eric Tersmeden, till minne av hans bortgångna hustru Carolina Sabina Rosenstam och deras tvillingbarn. I sakristian finns en målning föreställandes Kristus som narrkonung. Målningen är sydtysk och härstammar från sent 1400-tal.

På sakristians altare finns också ett krucifix som är från omkring 1650-talet och är tillverkat i Alicante i Spanien. Ovanför sakristian i tornrummet finns ett kyrkomuseum. I museet finns bland annat ett gammalt dokument bevarat. Det hittades i en av kulorna på kyrktornets kors när kyrkan flyttades.

Kring Ramundeboda finns en hel uppsjö av sägner, där gränsen mellan dikt och verklighet många gånger kan kännas lite suddig. Enligt legenden var det den vilde och fruktade vikingahövdingen Ramunder som både levde och begravdes där. Mycket tyder på att det är på grund av honom som platsen har fått sitt namn. Ramundeboda ligger på en punkt som knyter samman Götar och Svears riken. Platsen var en betydande trafikknut och passagen genom det vilda och farliga Tiveden gjorde att behovet av hjälp till resande. Detta var en av anledningarna till att Antoniterordern under senare 1400-talet upprättade ett kloster där, på vilket de härbärgade och hjälpte resande. Senare öppnades ett gästgiveri vid namn Bodarne krog som blev vida känt och där fortsatte man att ge service åt de resande fram till 1866.

Ytterligare ett bevis på Ramundebodas betydelse som trafikknut var det postkontor som upprättades 1636, detta var det första postkontoret på den svenska landsbygden.

Det Rosenholmska gravkoret byggdes 1722 och där ligger 24 medlemmar av familjerna Roseholm, Rosenbom och Uggla. Den timrade träbyggnaden är sockenstugan och innehåller kulturhistoriska samlingar liksom servering. Idag är Ramundeboda ett av etappmålen för Bergslagsleden och startplats för Munkastigen. Idag finns det få rester av Ramundeboda kloster. Från munkastugan finns det endast ett av klosterkällarens valv bevarat. På kyrkogården har man med stenar märkt ut var Ramundeboda kyrka låg innan det flyttades till Laxå samhälle 1899. Anton von Boijs gravvård låg framför altaret i kyrkan och eftersom den fick ligga kvar när kyrkan flyttades finns den i dag på kyrkogården.