Mer att göra

Hasselfors

Örebro län, Laxå

Kategori

  • Nav

Så långt norrut du kan komma i Tiveden. Hasselfors är vackert beläget mellan sjöarna Toften och Teen med rika möjligheter till både natur- och kulturupplevelser. Badplatser, fiske, vandringsleder, en levande landsbygd och en väl bevarad bruksmiljö finns att utforska. Gör ett besök på Hasselfors Bruksmuseum och ta del av Hasselfors Bruks verksamhet under nästan 400 år. Bruket bedrev järnhantering, skogsbruk, torvbruk och lantbruk.

Hasselfors samhälle byggdes upp kring den järnindustri som etablerades under slutet av 1600-talet.Mitt i byn står Skagershults vackra kyrka, byggd 1896 efter ritningar av arkitekt Ferdinand Boberg, som räknas som en av Sveriges främsta arkitekter. Även Skagershults gamla kyrka är väl värd ett besök. En liten träkyrka, med utsikt över sjön Teen, omgiven av beteshagar och i bakgrunden Bålby vackra herrgård och sjöpark. Lillängen, ett vackert naturområde invid sjön Teen, bjuder på fina promenadstigar. På våren täcks marken av blåsippor och vitsippor.
Här hittar du Sveriges nordligaste vilda bokskog mitt i byn. Utsiktstornet vid Olstorp, med utsikt över Skagershultsmossen, lockar också till besök.

Har du tur får du även se en skymt av de skygga kronhjortarna som betar på fälten kring Bålby Herrgård. Vill du uppleva storslagen orörd natur, följ vandringslederna utmed Skagershultsmossen öster om Hasselfors eller Stora Rankemossen väster om Toften. Njut av utsikten över mossen och stillheten uppe på Predikareberget eller vila en stund i Mobergs bönekammare. Straffängsand vid Toftens nordvästra del lockar med sin långa sandstrand.

Du vandrar hit från Fagersand på stigen utmed sjön eller väljer sjövägen. Festligt, folkligt, liv och rörelse är det i Hasselfors under de årligen återkommande arrangemangen ”Mopedens dag” och ”Hasselfors-kalaset”. Arrangör är Hasselfors byalag som vill verka för ett trivsamt samhälle för både besökare och ortsbor.

I närheten