Vildmark
Upptäcka
Upptäck Tiveden
Skogsriket
Otroligt
Spännande
Urnatur
Välkommen ut!
Upptäck Tiveden
Vildmarken
Tystnaden
Grönt och skönt
Morgondimma
Solnedgångar
Välkommen ut!

Om projektet Upptäck Tiveden 2.0

Upptäck Tiveden 2.0 är ett genom LEADER Mellansjölandet EU-finansierat projekt. Laxå kommun är projektägare och tillsammans med Askersunds kommun, Tiveds Utvecklingsgrupp, turismföretagen i Tiveden, Länsstyrelsen i Örebro län och andra aktörer verkar vi för att  turismens potential i Tiveden tillvaratas fullt ut så att bygden kan fortsatta utvecklas. Fler turister generellt, och fler övernattningar i synnerhet, ger större intäkter och skapar arbetstillfällen. Eftersom Tiveden är lika med naturturism och i viss mån kulturturism vill vi också verka för att turismutvecklingen inte kolliderar med vare sig naturen eller invånarnas intressen.

Projektidéens syfte är att göra det inspirerande, attraktivt och enkelt att köpa boende och aktiviteter samt få en första inblick i ”livet på landet”. Särskilt viktigt är det senare för utländska besökare som tyskar och holländare. Strategin för att få fler besökare att stanna är att ge den potentiella turisten mer inspiration samt utveckla informationen om Tivedens turistaktiviteter och sevärdheter. Projektets fokus ligger på webbplatsen tiveden.se.