Fiska

Toften

Örebro län, Laxå

Kategori

  • Fiske

Toften är en sjö som kan bjuda på riktigt fin gös men om man hittar rätt grynna så kan man också få sig ett riktigt abborr-race.

Toften provfiskades 1972, 1974 och 1998. Totalt sett har följande arter påträffats i sjön: abborre, mört, gädda, gers, braxen, sarv, benlöja, siklöja, lake, nors, sik och gös. Vid det senaste fisketillfället påträffades dock inte sik och sarv. Enligt äldre uppgifter har ål förekommit i Toften.

Vid sjön har ca 30 sjöberoende fågelarter observerats, bl.a. gråtrut, havsörn

I närheten