Fiska i Toften

Runt den fagra orten Hasselfors finns sjöarna Toften, Teen och Testen. Fisketillgången är mycket god i alla tre sjöar. Sjön Toften är känd för sitt goda gösfiske.
Hasselfors är en gammal bruksort med 400-åriga anor. Samhället omgärdas av de två sjöarna Toften och Teen och bit bort finns sjön Testen. Sjöarna Toften och Teen binds samman  av Svartån som går genom samhället.

Alla tre sjöar är kända för att vara lättfiskade och Toften är vida känd för den goda tillgången på Gös.

Sidansvarig: Tiveden  Uppdaterat: 2014-05-16
Tiveden

För mer information:


Laxå Turistbyrå
Tel. 0584-109 20
E-post: turistbyra@laxa.se